הארכת מועד הגשת מכרז מכרז מס 06/2017

  
 

אספקת, התקנת ותחזוקת גופי תאורה מסוג LED
מועצה מקומית כסיפה

 

במענה לפניות שקיבלה המועצה, הוחלט על הארכת המועד להגשת מסמכי המכרז עד לתאריך 03/10/2017 בשעה 12:00.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד לתאריך 24/09/2017 בשעה 12:00.
בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

בברכה,
סאלם אבו רביעה
ראש המועצה