מליאת המועצה

  
 

ברשות מקומית היא הגורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק,לחוקק חוקי עזר ,לפקח,לבקר וליזום.

על המועצה לדון במעשיה ובכוונתיה של הנהלת הרשות , להתבונן במדיניות הנהלת המועצה להתוות ולחוות את דעתה ,לאשר מינויים של בכירי הרשות ,לבחון את התוכניות ולאשר את התקציבים.

מסמכויות המועצה :מינויים , פיטורים והדחות ,אישור ענייני הכספים של הרשות ,ניהול מקרקעין ,הקמת תאגידים עירוניים, חקיקת חוקי עזר , דיון בדוחות הביקורת , פיקוח , ביקורת ובקרה על הרשות והדרג הממונה.

חברי המליאה:
סאלם אבו רביעה –ראש המועצה
מחמד אבו עג'אג'- סגן ומ"מ ראש המועצה
חליל אלג'וינה- סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת - סגן ראש המועצה
אברהים אלעמור- סגן ראש המועצה
סאלם אבו חאמד - חבר מועצה
חאלד אבו עג'אג'- חבר מועצה
עבדללה אלקרעאן – חבר מועצה
חמאד אבו ואדי – חבר מועצה
מחמד אלעמור- חבר מועצה
חמיד אבו חמיד- חבר מועצה
מוזמנים קבועים :
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה
מוניר אבו רביעה – מבקר פנים
יועץ משפטי של המועצה