המועצה המקומית

  
 

 רשות מקומית היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של הישוב . עם השירותים שמעניקה רשות מקומית לתושביה נמנים תכנון היישוב ,תשתיות ומתן שרות לתושבים בו, רישוי עסקים , הפעלת מערכת החינוך, ניקוי הרחובות ופינוי פסולת , אירועי תרבות , ספורט, הכנת הישוב לחירום –(הפעלת השירותים המוניציפליים בחירום).

המועצה פועלת באמצעות ועדות חובה ולצידן ועדות רשות. הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות והזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים במועצה ושומעים את המומחים והיועצים השונים לקבלת החלטות ומתן שירות לתושב .