על כסייפה

  
 

חזון ומטרות הרשות:

כסייפה היא מועצה מתפתחת השואפת להישגים גבוהים ומשמעותיים בשיתוף פעולה ישיר עם תושביה. המועצה שואפת ליצירת חיי קהילה איכותיים תוך שמירה על צביון כפרי,חוסן קהילתי וחיזוק המנהיגות המקומית. 

 

 מטרותינו הן:

 

·  טיפוח ופיתוח המרחבים הפתוחים (שצ"פ) וערכי הנוף והמורשת הבדואית.

 

·  השקעה בחינוך למצוינות, טיפוח התרבות ושירותי הרווחה למען התושבים בניית ספריה מקומית ומועדונים לקשיש.

 

·  שיתוף הציבור באחריות לאיכות חיים, איכות הסביבה, שמירה על הטבע והרחבת הישוב.

 

·  חיזוק כלכלי, קיום תעסוקה, פיתוח אזורי תעשיה, פיתוח חזית מסחרית משני צדי הכביש המרכזי ובניית תשתיות ופיתוח אזורי לתיירות בשילוב עם רשויות המדינה.

 

·  יעדים ליצירת אינטראקציה ושיתוף פעולה בין התושבים, הקמת תשתית מערכתית התומכת בפיתוח התרבות והספורט.

 

·  הקמת צוות חירום בכל הכפר.