• מזכיר המועצה

  טלפון: 08-6591318
  דוא"ל: omar@ksifa.net

  מבקר המועצה

  טלפון: 08-6591330
  דוא"ל: mevakir@ksifa.net

  לשכת ראש המועצה

  טלפון: 08-6591300
  דוא"ל: lishka@ksifa.net

  דובר המועצה

  טלפון: 08-6591306
  דוא"ל: dover@ksifa.net

  מחלקת גזברות

  טלפון: 08-6591308
  דוא"ל: gizbarut@ksifa.net

  מחלקת הנדסה

  טלפון: 08-6591320
  דוא"ל: handasa@ksifa.net

  מחלקת רווחה

  טלפון: 086643705
  דוא"ל: nasira@post.bgu.ac.il

  מחלקת תברואה

  טלפון: 08-6591333
  דוא"ל: tavroah@ksifa.net

  מחלקת חינוך

  טלפון: 08-691326
  דוא"ל: hinuch@ksifa.net

  מחלקת רכש

  טלפון: 08-6591312
  דוא"ל: Yosef4u@yahoo.com

  מחלקת הספורט

  טלפון: 050-5353883
  דוא"ל: adnan712@walla.com

  מחלקת גבייה

  טלפון: 08-6951313
  דוא"ל: gvia@ksifa.net

  מחלקת חירום

  טלפון: 08-6591318
  דוא"ל: omar@ksifa.net

  אגף משאבי אנוש

  טלפון: 08-6591317
  דוא"ל: salem@ksifa.net

  רישוי עסקים

  טלפון:
  דוא"ל:

  המחלקה לשירותים חברתיים

  טלפון: 08-6591335
  דוא"ל:

  מתנ"ס כסייפה

  טלפון: 08-9959164
  דוא"ל: