יצירת קשר

المجلس المحلي - كسيفة
מועצה מקומית - כסייפה

ת"ד 6421
באר שבע 84162

صندوق بريد 6421
بئر السبع

טלפון/ هاتف : 
08-6591300
פקס/ فاكس :
08-9972731