לא מן המניין - מס 16 - 2018

  
 

 ‏יום ראשון 18 פברואר 2018

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 16 שהתקיימה בחדר ישיבות במלון לאונרדו בבאר שבע, בתאריך 12/2/2018 , בשעה 11:00

חברי מועצה נוכחים:
סאלם אבו רביעה – ראש המועצה
מחמד אבו עג'אג' – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ראש המועצה
חליל אלג'וינה – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת – סגן ראש המועצה
סאלם אבו חאמד – חבר

חברי מועצה חסרים:
חאלד אבו עג'אג – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חמיד אבו חמיד – חבר
מחמד אלעמור – חבר

מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה עמרם לסרי - גזבר המועצה, מוניר אבו רביעה – מבקר המועצה, סאלם אבו ענאם- מנהל כ"א, יאסרה פאעור – הממונה על קידום מעמד האישה, שסטופל טלי- מנהלת חשבונות ראשית, עו"ד יוסי עטון - יועמ"ש, סאלם סרור- דובר המועצה, סולטאן אלקרעאן- מנהל מחלקת חינוך, מחמד אלקרעאן- עוזר ראש המועצה, עלי אבו עג'אג' – מנהל המרכז הקהילתי, נסר אבו סריחאן – מנהל רווחה, ודיע אבו עג'אג'- מנהל היחידה לפיתוח כלכלי, עדנאן אלעמור- מ.מ.ספורט, אמין אבו סיאח – מ. מ .נוער, יוסף אלעמור – מנהל רכש, אלי שקד – קב"ט

מוזמנים חסרים :
אחמד אבו עג'אג' – מ.מ. גבייה

 

סאלם יו"ר : שלום לכולם, אנחנו בישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 16 לאישור תקציב המועצה לשנת 2018, הצעת התקציב חולקה לחברי המועצה לפני כשבועיים, לא התקבלה שום הערה לא בכתב ולא בעל פה לגבי התקציב.
עמרם ייתן סקירה כללית על התקציב לנוכחים, כל אחד מחברי המועצה שיש לו שאלה או הערה מוזמן להתייחס.
עמרם: ברשותכם אני רוצה להציג את עיקרי התקציב לאורך השנים האחרונות.
היקף התקציב בשנת 2008 היה כ-35 מיליון ₪. היום התקציב עומד על כ-70 מיליון ש"ח.
יש כאן הכפלה בתקציב.
סאלם יו"ר: ללא תקציב בתי הספר התיכונים.
עמרם: משנת 2011 התקציב מאוזן ובנוסף העברנו תקציב לפיתוח הישוב.
הכנסות עצמיות גדלו ב-50% לעומת שנת 2008. הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל ירד בשני שליש.
שיעור הגרעון המצטבר מהתקציב בשנת 2008 היה 25% היום אנחנו עומדים על גירעון מצטבר בשיעור של 3.9% בלבד!
ברשויות מקומיות גרעון מצטבר נורמלי עומד על 12.5%. אני בטוח שמנהלי המחלקות והמועצה מרגישים את השינוי, השכר משולם כסדרו, אין בעיות מול קופות הגמל, המתנ"ס מקבל תקציב בסכומים נכבדים.
משנת 2009 אנחנו מקבלים את המענק המותנה בגבייה. גביית ארנונה מחובות הולך ויורד מאחר שהיקף החובות גם יורד.
סאלם יו"ר: אני חייב לציין, בזכות תוכנית הבראה, גם קבלנו מענקים ממשרד הפנים.
עמרם: חלק מהתקציב הרגיל מועבר לקרן עבודות פיתוח, למימון ההשתתפות של המועצה בקולות קוראים ומיצ'ינגים ופרוייקטים שונים שמשרדי הממשלה לא יכולים לתקצב.
עד היום העברנו לקרן עבודות פיתוח כ-13.9 מיליון ₪ לטובת פיתוח הישוב.
כל שנה אנחנו מנצלים את התקציב הזה לפיתוח הישוב. היתרה כרגע עומדת על כ-3.9 מיליון ₪ בקרן לעבודות פיתוח.
כפי שסאלם אמר בזכות עמידה בכל אבני הדרך בתכנית ההבראה, הישוב קיבל מענקי הבראה בסכום של כ-5.2 אלש"ח.
סה"כ אם לוקחים את המענק המותנה שקיבלנו +מענקי תכנית ההבראה + העברות לקרן עבודות פיתוח סה"כ כ-39 מיליון ₪ שמיועדים לטובת פיתוח הישוב ושיפור פני העיר.
סאלם יו"ר: לחברי המועצה יש שאלות?
סאלם אמטיראת: אתה דיברת על הכנסות והוצאות, ואתה אומר יש ירידות בגבייה.


עמרם: יש עליה בגביית ארנונה בחיוב שוטף מ-378 אלש"ח בשנת 2009 ל-1,390 אלש"ח בשנת 2017 אבל יש ירידה בגבייה מהחובות של שנים קודמות, החובות שהצטברו ירדו בצורה משמעותית.
סאלם אבו חאמד: אני רואה שתקציב המועצה עומד על 69 מיליון ₪.
עמרם: סה"כ התקציב 69,304 אלש"ח.
סאלם אבו חאמד: עודף תקציב 0 כביכול?
עמרם: כן, כל תקציב חייב להיות מאוזן.
סאלם אבו חאמד: זאת אומרת שהכל בסדר? אבל מענק הסטודנטים נמוך?
חליל: אין תשלומי מלוות ביוב?
עמרם: נושא מלוות המים והביוב הוסדר במשרד האוצר עם תאגיד המים, אנחנו כבר לא מחזירים מלוות ביוב.
לגבי שאלת סאלם אמטיראת הירידה בארנונה נבעה מירידה בגביית ארנונה נבטים.
ב-2017 קיבלנו כ-4.5 מיליון ₪ מנבטים ועוד מענק לצמצום פערים 763 אלש"ח, סה"כ
כ-5.2 מיליון ₪ בשנת 2018 בגלל חוק עיר עולים הנוסחה השתנתה ולכן יש ירידה חדה בהכנסות ארנונה נבטים.
סאלם יו"ר: לפי החלוקה כסייפה אמורה לקבל מנבטים 20.5%, בוטל חוק שנקרא עיר עולים, שבעקבות זה שונתה החלוקה, 30% עובר לרשויות וה-70% עובר לקרן במשרד הפנים, משרד הפנים לוקח כל הסכומים האלה ומחלק אותם בחזרה לרשויות לפי מפתח וסטנדרטים שעד לרגע זה לא נקבעו סופית.
סאלם יו"ר: בהחלטת ממשלה 2397 הפנינו חלק גדול מהתקציבים גם לפיתוח וגם לשיפור פני העיר, הרחבת כביש הכניסה והכביש ליד מסגד אנאסאר וכיכר בשכונה 45 + פעולות חדשות במתנ"ס וספורט במסגרת החלטת ממשלה.
עמרם: תקציב המתנ"ס לשנת 2018 כ-12 מיליון ₪ (כולל כ-5 מיליון ₪ מתקציבי תוכנית החומש 2397) לעומת שנת 2017 – כ-8 מיליון ₪ לכן יש תוספת של 4 מיליון ₪ בהשוואה לשנה שעברה.
מענק מותנה: מותנה בגבייה 2,633 אלש"ח ולשמחתנו קיבלנו אישור עקרוני להחזר מע"מ עבור מתקני ביוב, עוד 1.2 מיליון ₪ ואם נקבל את הכספים הנ"ל ניתן להוסיף למתנ"ס עוד 2.2 מיליון ₪.
סאלם יו"ר: מתנ"ס שזה כולל נוער וספורט.
עמרם: המענק השנה ממשרד הפנים יותר קטן.
סאלם אבו חאמד: מענק האיזון ירד?
סאלם יו"ר: נכון, יתעדכן במשך השנה.


סאלם אבו חאמד: בסעיף 3, 100 אלף ₪ מפעל המים, המועצה משלמת לתאגיד?
סאלם יו"ר: זו הכנסה מתושבים עבור חובות מים ישנים.
חליל: מה עם המלגות לסטודנטים?
עמרם: מלגות לסטודנטים מתוקצב השנה בתקציב המותנה , ברגע שנקבל את המענק המותנה או תוספת מהחזרי המע"מ , נוכל לשחרר מלגות לסטודנטים.
חליל: כמה היה בשנה שעברה?
סאלם יו"ר: היה 350,000 ₪, בנוסף השנה מתוקצבים גם מלגות בשיתוף מפעל הפיס מלגות ללימודי מדעים, אנחנו משתתפים ב- 50% ע"ח תקציבי פיתוח של מפעל הפיס
סולטאן: מפעל הפיס נתן 100,000 ₪ והחלק שלנו עוד 100,000 ₪ .
סאלם יו"ר: זה עבור סטודנטים שלומדים מדעים.
חליל: אם לא נקבל את המותנה אז לא יחולקו מלגות?
עמרם: כן
סאלם יו"ר: אני מציע שיהיה תלוי בהחזר המע"מ שזה כמעט וודאי שנקבל.
מחמד: אם מתנים אז זה להחזר המע"מ שזה וודאי שנקבל אז בוא לא נתנה אותו.
סאלם יו"ר: כל השנים המלגות היו מותנות חוץ משנה שעברה שתוקצב בבסיס התקציב מלגות לסטודנטים.
סאלם אבו חאמד: לא צריך להתנות.
מוסכם להתנות המלגות בהחזרי המע"מ.
חליל: בשנה שעברה החלטנו לקנות גנרטור?
סאלם יו"ר: משוריין בהחלטת ממשלה 2397.
עמרם: קנינו עכשיו אחד וגם במסגרת החלטת ממשלה 2397 נקנה עוד אחד.
חליל: מה עם תקציב הדתות?
סאלם יו"ר: התקציב הושקע בתשתיות מים בבית הקברות.
חליל: נושא הכלבים המשוטטים?
עמרם: בשנת 2017 בוצעו לכידת כלבים בהיקף של כ- 50,000 ₪.
אבקש לציין כי במסגרת תקציב החינוך שריינו סעיף תקציבי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בקשר למכרז הפעלת ביה"ס אלמונתבי אליו יצאה המועצה.
סאלם יו"ר: רבותי אם אין שאלות הצבעה?

תקציב המועצה לשנת 2018 מסתכם ב-69,304 אלש"ח הכנסות והוצאות. תקן כ"א 40.15 משרות מוניציפאליות, 160 משרות חינוך, 15 משרות מ.הרווחה. התקציב כולל סך של
3,833 אלש"ח מענק מותנה בהכנסות.

 

הצבעה והחלטה:
תקציב המועצה לשנת 2018, בסך 69,304 אלש"ח מאושר פה אחד.
מצ"ב ריכוז התקציב בחתך מיון משרד הפנים

סאלם יו"ר: תודה רבה.

 

בכבוד רב,

 

סאלם אבו רביעה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________