לא מן המניין - מס 15 - 2017

  
 

 ‏יום ראשון 10 דצמבר 2017

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 15שהתקיימה בחדר ישיבות בבניין המועצה, בתאריך 5/12/2017 , בשעה 15:00

חברי מועצה נוכחים:

סאלם אבו רביעה – ראש המועצה
מחמד אבו עג'אג' – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ראש המועצה
חליל אלג'וינה – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת – סגן ראש המועצה
סאלם אבו חאמד – חבר

חברי מועצה חסרים:
חאלד אבו עג'אג – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חמיד אבו חמיד – חבר
מחמד אלעמור – חבר

מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה
עמרם לסרי - גזבר המועצה, מוניר אבו רביעה – מבקר המועצה, סאלם אבו ענאם- מנהל מחלקת כ"א
יאסרה פאעור – הממונה על קידום מעמד האישה, שסוטפל טלי- מנהלת חשבונות ראשית
עו"ד יוסי עטון - יועמ"ש, סאלם סרור- דובר המועצה, סולטאן אלקרעאן- מנהל מחלקת חינוך, , מחמד אלקרעאן- עוזר ראש המועצה , עלי אבו עג'אג' – מנהל המרכז הקהילתי , נסר אבו סרחאן – מנהל רווחה, ודיע אבו עג'אג'- מנהל היחידה לפיתוח כלכלי , עדנאן אלעמור- מ.מ.ספורט
אמין אבו סיאח – מ. מ .נוער, יוסף אלעמור – מנהל רכש, שקד דוד – קב"ט .
מוזמנים חסרים :
אחמד אבו עג'אג' – מ.מ. גבייה


סאלם יו"ר : שלום לכולם , נתחיל בעדכונים
האירוע המצער שקרה בערד פורסם כי המבצע מקרב האוכלוסייה הבדואית בפזורה, אנחנו במועצה והישוב מזועזעים מהמקרה, לא חונכנו ולא נחנך למקרים כאלה, אנחנו מגנים את כל המעשים מסוג זה.
אני התקשרתי לראש עיריית ערד ויזמתי מפגש עם ראש עיריית ערד כולל פורם ראשי הרשויות הבדואיות, התקבלנו היום בשעה 10:00 בערד, שלחנו את תנחומינו למשפחת החייל.
אנחנו מקווים שהמקרה הזה לא יעיק על הקשרים עם התושבים של ערד, נרקמו יחסים טובים עם השכנים במשך השנים ,שכונות טובה ,חיים משותפים.
ערד משמשת עיר עוגן לישוב , גם תושבי כסיפה ופזורתה הם עוגן כלכלי לערד.
הבענו בפני ראש העיר תקוותנו שמקרה זה לא יעיק.

מקרה זה לא מייצג את האוכלוסייה כמו מקרים בודדים
הזמנתי את ראש העיר ערד עם חברי העירייה שיבקרו אצלנו.

חאלד : אני תומך ומסכים עם כל מילה שאמר ראש המועצה , אני מגנה את האירוע בכל תוקף ומשתתף בצער המשפחה .

על סדר יום

1. עדכון תקציב 2017
סאלם יו"ר : עמרם נא להציג את העידכון לחברי המועצה בבקשה .
עמרם: המועצה מעדכנת את התקציב בגלל שני שינויים עיקרים :
א. עידכון התקציב מהכנסות ארנונה נבטים מ 5,314 אלש"ח ל- 4,494 אלש"ח
ב. עידכון העברה מהתקציב הרגיל לקרן עבודות פיתוח מ-3,322 אלש"ח ל- 2,600 אלש"ח .
סה"כ התקציב המעודכן לשנת 2017 : 70,679 אלש"ח הכנסות/הוצאות .

חאלד: מה אחוז השכר במועצה היום ?
עמרם: 35 %

הצבעה:
החלטה : עידכון התקציב לשנת 2017 מאושר פה אחד סך של 70,679 אלש"ח הכנסות/הוצאות

רשם: עומר אבו עג'אג'

בכבוד רב,

 

סאלם אבו רביעה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________