מן המניין - 33 - 2018

  
 

 
‏יום שני 19 פברואר 2018

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 33 שהתקיימה באולם הישיבות במלון לאונרדו, בתאריך 12.2.18, בתום מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 16

חברי מועצה נוכחים:
סאלם אבו רביעה – ראש המועצה
מחמד אבו עג'אג' – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ראש המועצה
חליל אלג'וינה – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת – סגן ראש המועצה
סאלם אבו חאמד – חבר

חברי מועצה חסרים:
חאלד אבו עג'אג – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חמיד אבו חמיד – חבר
מחמד אלעמור – חבר

מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה עמרם לסרי - גזבר המועצה, מוניר אבו רביעה – מבקר המועצה, סאלם אבו ענאם- מנהל כ"א, יאסרה פאעור – הממונה על קידום מעמד האישה, שסטופל טלי- מנהלת חשבונות ראשית, עו"ד יוסי עטון - יועמ"ש, סאלם סרור- דובר המועצה, סולטאן אלקרעאן- מנהל מחלקת חינוך, מחמד אלקרעאן- עוזר ראש המועצה, עלי אבו עג'אג' – מנהל המרכז הקהילתי, נסר אבו סריחאן – מנהל רווחה, ודיע אבו עג'אג'- מנהל היחידה לפיתוח כלכלי, עדנאן אלעמור- מ.מ.ספורט, אמין אבו סיאח – מ. מ .נוער, יוסף אלעמור – מנהל רכש, אלי שקד – קב"ט

מוזמנים חסרים :
אחמד אבו עג'אג' – מ.מ. גבייה

סאלם: אנחנו ממשיכים את הדיון במליאת מועצה מן המניין מס' 33


על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 32.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
2. אישור הגדלה וסגירת תב"ר מס' 229, בסך 36,393 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
3. אישור הגדלה וסגירת תב"ר מס' 261, בסך 52,320 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
הצבעה:
החלטה : מאושר פה אחד
4. אישור הגדלה וסגירת תב"ר מס' 300, בסך 56,417 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
5. אישור פתיחת תב"ר מס' 482 בסך 100,000 ₪ ממפעל הפיס , עבור ציוד גלובאלי .(מזגנים לבתי ספר יסודיים).
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
6. אישור פתיחת תב"ר מס' 483 בסך 200,000 ₪ ממפעל הפיס , עבור ציוד גלובאלי .(מזגנים לגנים ).
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
7. סגירת תברי"ם מס' 330 ו-343.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
8. אישור פתיחת תב"ר מס' 484 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 250,000 ₪ לסקר נכסים.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד

 

 

9. אישור פתיחת תב"ר מס' 485 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 250,000 ₪ להטמעת טכנולוגיות לניהול מערך הכנסות.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
10. אישור פתיחת תב"ר מס' 486 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 325,000 ₪ למיפוי ומספור רחובות ובתים.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
11. אישור פתיחת תב"ר מס' 487 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 210,000 ₪ לכתיבת חוקי עזר.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
12. אישור פתיחת תב"ר מס' 488 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 83,000 ₪ למינוי פרוייקטור.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
13. אישור פתיחת תב"ר מס' 489 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 3,877,500 ₪ לפיתוח רחוב ראשי מס' 2.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
14. אישור הגדלת תב"ר מס' 409 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 1,370,000 ₪ לפיתוח והשקעה בפרויקטים חוסכי אנרגיה, סה"כ תב"ר מעודכן 3,200,000 ₪.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
15. אישור פתיחת תב"ר מס' 490 ממשרד הפנים במסגרת החלטת ממשלה 922, בסך 2,019,500 ₪ לפיתוח והשקעה בפרוייקטים חוסכי אנרגיה במוסדות ציבור.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד

 

 

בכבוד רב,

סאלם אבו רביעה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________