מן המניין - 32- 2018

  
 

 
‏יום שלישי 23 ינואר 2018

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 32 שהתקיימה ביום א' בתאריך 21.01.2018, בחדר ישיבות בבניין המועצה

חברי מועצה נוכחים:

סאלם אבו רביעה – ראש המועצה
מחמד אבו עג'אג' – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת – סגן ראש המועצה
סאלם אבו חאמד – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חמיד אבו חמיד – חבר

חברי מועצה חסרים:
חליל אלג'וינה – סגן ראש המועצה
חאלד אבו עג'אג – חבר
מחמד אלעמור – חבר

מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג' - מזכיר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה, מוניר אבו רביעה – מבקר המועצה ,עמרם לסרי - גזבר המועצה, המועצה, עו"ד יוסי עטון - יועמ"ש, סאלם סרור – דובר המועצה ,סולטאן אלקרעאן - מנהל מחלקת חינוך, סאלם אבו ענאם - מנהל מחלקת כ"א, מחמד אלקרעאן - עוזר ראש המועצה, ודיע אבו עג'אג'- מנהל היחידה לפיתוח כלכלי, עומר נג'אר – פרויקטור .

מוזמנים חסרים:
יאסרה פאעור – הממונה על קידום מעמד האישה

סאלם יו"ר: אנחנו מתחילים עם מליאת המועצה מן המניין מס' 32 , יש תוספת לסדר יום צריך לאשר לדיון.
תוספת לסדר יום מאושרת לדיון
לשמחתינו קיבלנו אישור לתב"רים במסגרת החלטת ממשלה מס' 2397 , בעיקר השקעות בישוב בין אם זה בתשתיות בחינוך ותרבות פעילויות במתנ"ס, השקעות בגני ילדים, בתי ספר, הנגשת מוסדות חינוך .


נקלט פרויקטור במסגרת החלטת ממשלה 2397 במיוחד לתוכנית הזאת , נעבור לתב"רים אחד אחד .
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 31.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
2. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 15.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
3. אישור פתיחת תב"ר מס' 1001, בסך 50,150 ₪ ממשרד הפנים, עבור גנראטור למרכז הפעלה הישובי.
סאלם יו"ר: זה גנראטור למרכז הפעלה לשעת חירום אנחנו מקווים שלא יהיה מצב חירום.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
4. אישור פתיחת תב"ר מס' 1002, בסך 800,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור סיור רשותי.
עומר: סיור רשותי בעיקר למוסדות ציבור, בתי ספר, גנים, שכונות למניעת נזקים או השלכת פסולת וכו', כהתחלה לקידום סיירת פיקוח עד שיוכשר פקח רשותי .
סאלם יו"ר: ברגע שהסיור רואה צורך להזמין משטרה, יזמין משטרה להמשך טיפול, הסיור גם משמש להרתעה.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
5. אישור פתיחת תב"ר מס' 1003, בסך 150,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור פרסום והסברה.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
6. אישור פתיחת תב"ר מס' 1004, בסך 210,013 ₪ ממשרד הפנים, עבור אבטחה בקדם יסודי.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד

 

7. אישור פתיחת תב"ר מס' 1005, בסך 190,026 ₪ ממשרד הפנים, עבור תקשוב קדם יסודי.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
8. אישור פתיחת תב"ר מס' 1006, בסך 313,996 ₪ ממשרד הפנים, גינון קדם יסודי.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
9. אישור פתיחת תב"ר מס' 1007, בסך 150,00 ₪ ממשרד הפנים, עבור הצבת תמרורים.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
10. אישור פתיחת תב"ר מס' 1008, בסך 352,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור שלטי רחוב – הכוונה.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
11. אישור פתיחת תב"ר מס' 1009, בסך 1,900,000 ₪ ממשרד הפנים, הנגשת מוסדות חינוך.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
12. אישור פתיחת תב"ר מס' 1010, בסך 1,081,867.40 ₪ ממשרד הפנים, עבור הסדרת מעגל תנועה בכביש הראשי שכונה 45.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
13. אישור פתיחת תב"ר מס' 1011, בסך 180,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור תכנית אב כלכלית.
הצבעה :
החלטה : מאושר פה אחד
14. אישור פתיחת תב"ר מס' 1012, בסך 1,199,996 ₪ ממשרד הפנים, עבור ארבעה מבצעי ניקיון יישוביים.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
15. אישור פתיחת תב"ר מס' 1013, בסך 1,566,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור מרכז קהילתי כסייפה חדש.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד

16. אישור פתיחת תב"ר מס' 1014, בסך 133,334 ₪ ממשרד הפנים, עבור מרכז מוזיקה - מתנ"ס.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
17. אישור פתיחת תב"ר מס' 1015, בסך 60,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור מיל"א – שיקום נערים - מתנ"ס.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
18. אישור פתיחת תב"ר מס' 1016, בסך 250,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור פרוייקט המצויינות - מתנ"ס.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
19. אישור פתיחת תב"ר מס' 1017, בסך 100,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור נוער מנהיגות סביבתית - מתנ"ס.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
20. אישור פתיחת תב"ר מס' 1018, בסך 140,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור סל תרבות- מתנ"ס.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
21. אישור פתיחת תב"ר מס' 1019, בסך 800,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור קייטנות - מתנ"ס.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
22. אישור פתיחת תב"ר מס' 1020, בסך 600,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור הצטיידות מתנ"ס חדש.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
23. אישור פתיחת תב"ר מס' 1021, בסך 100,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור "מכתבתי אלאולא" - הספרייה הראשונה שלי.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד

 

24. אישור פתיחת תב"ר מס' 1022, בסך 367,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור אחזקת אולם ספורט ישובי.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
25. אישור פתיחת תב"ר מס' 1023, בסך 85,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור אחזקת מגרש כדורגל.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
26. אישור פתיחת תב"ר מס' 1024, בסך 600,400 ₪ ממשרד הפנים, עבור פרוייקטים בתחום הכדורגל.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
27. אישור פתיחת תב"ר מס' 1025, בסך 1,500,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור תחזוקה שנתית.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
28. אישור פתיחת תב"ר מס' 1026, בסך 240,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור גינון אחזקה שוטפת.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
29. אישור פתיחת תב"ר מס' 1027, בסך 250,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור יועץ GIS.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
30. אישור פתיחת תב"ר מס' 1028, בסך 100,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור תחזוקת גן שעשועים.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
31. אישור פתיחת תב"ר מס' 1029, בסך 50,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור דיווחי הפרוייקטים במערכת המרכבה.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד

 

 

32. אישור פתיחת תב"ר מס' 477, בסך 75,000 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה, עבור פרויקט חינוך בנושא זיהום אויר לשנת הלימודים תש"ע.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
33. אישור פתיחת תב"ר מס' 478, בסך 1,812,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור שיקום כבישים שכ' 43,45,46 שנת 2017.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
34. אישור פתיחת תב"ר מס' 479, בסך 1,143,000 ₪ ממשרד הפנים, עבור שיקום כבישים שכ' 43,45,46 שלב ב' שנת 2017.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
35. אישור פתיחת תב"ר מס' 480, בסך 50,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח, עבור פיתוח בית העלמין.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
36. אישור הגדלת תב"ר 421 בסך 2,000,000 ₪ מהרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, עבור שיקום כביש מס' 2 כניסה, סה"כ תב"ר 2,800,000 ₪.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
תוספת לסדר יום

1. אישור הגדלת תב"ר 396 בסך 635,846 ₪ מהרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, עבור השלמת עבודות פיתוח בשכ' 13+15, סה"כ תב"ר 3,061,906 ₪.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
2. אישור הגדלת תב"ר 418 בסך 300,000 ₪, מקרן לעבודות פיתוח, עבור שטח ציבורי פתוח אלמותנבי, סה"כ תב"ר 2,300,000 ₪.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד

 

3. אישור פתיחת תב"ר מס' 481, בסך 1,503,838 ₪ ממשרד החינוך, עבור בניית 2 כיתות גן בבה"ס חמאד שכונה 18.
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד

סאלם יו"ר : תודה רבה , הישיבה נסגרה .


בכבוד רב,

סאלם אבו רביעה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________